בין עולים לוותיקים ישראל בעלייה הגדולה ‭1953-1948‬

בסיוע המכון לחקר תולדות הקרן הקיימת לישראל י £ הוצאת יד 'צחק בן-צב 1 ירושלים ועדה מדעית מלווה : פרופ' מ' אביטבול , פרופ' י' בן אריה , פרופ' י' גורני , פרופ' א' דון יחיא , פרופ' א' טרואן , פרופ' מ' ליסק , ד"ר צ' צמרת  אל הספר
יד יצחק בן-צבי