ביבליוגראפיה

ביבליוגראפיה . 1 אביגל , משה . "שלושה עשר עיקרי יצירה למשוררי-ילדים" ( עפ"י ק' צ'וקובסקי , ( 'לשון וספרות בגן הילדים / עורכים » לוינסון—אביגל , 'אורים , ' תל אביב תשט"ז , . 2 . 205—188 אופק , אוריאל . "אגדות לילדי ישראל , " 'ספרות ילדים ונוער' ט , ' אלול תשל"ו , . 12—3 . 3 ביאליק , חיים נחמן . "אגרות ביאליק , " מ"ח , חלק א , ' עמ' קי"ב—קי"ג , תרנ"ח . . 4 ביאליק , חיים נחמן . "אגרות ביאליק , " קנ"ב , חלק א , ' ענ ' ? רע"ד—רע"ה , כ"ג חשון תרס"ה . . 5 ביאליק , חיים נחמן . "אגרות ביאליק , " תר"מ , חלק ג , ' עמ' רט"ז , כ' ניסן תרפ"ו . . 6 ביאליק , חיים נחמן . "ספיח , " כל כתביו , דביר תש"ט . . 7 בונדי , רות . "אין לי מלים קשות" ( ראיון עם לאה גולדברג , ( 'דבר השבוע' . 30 . 10 . 1964 A בצלאל , יצחק . "בינת המלים הפשוטות" ( ראיון עם לאה גולדברג , ( 'למרחב , ' . 27 . 11 . 1964 . 9 גולדברג , לאה . "אמנות הסיפור . " ספריית פועלים , . 10 . 1963 גולדברג , לאה . "השיר וניתוחו , " 'נפש ושיר , ' דברים ביום עיון לזכרו של א' ל' שטראוס , 'עיונים למדריך ולמורה , ' המחלקה לעליית ילדים ונוער , ירושלים תשי"...  אל הספר
ספרית פועלים