הספרים המקוריים חסרים צד "מרתק"

הספרים המקוריים חסרים צד "מרתק" תשוגה למשאל המשתתפים : לאה גולדברג , שלמה גרודז'נסקי , נתן זך , ס . יזהר , ברוד קורצווייל , יונתן רטוש , יוסף שכטר , משה שמיר . השאלות : . 1 מה הם לדעתך הגורמים והסיבות למיעוט קריאתם של בני הנעורים בספרות עברית מקורית ? . 2 האם נעוץ הגורם העיקרי באופייה של ספרות המקור שלנו , או בגורמים אחרים , כגון : חומר הלימוד והשיטה בבתי הספר העל יסודיים . 3 ? מה חלקה של העיתונות — יומונים , שבועונים , ירחונים ורבעונים , כולל עיתוני נוער , בהכוונה , הדרכה ועידוד הנוער להרבות קרוא ספרות עברית ? . 4 האם נראית לך , כאמצעי נאות לתיקון המצב , מסקנת משרד החינוך והתרבות להנהיג בבתי הסםר העל יסודיים , קריאת בית חובה ודיווח בכתב על ספר אחד לחודש , מתוך רשימה קבועה מראש ז . 5 אילו אמצעים וכלים היית מציע , כרצויים להגברת קריאתם של בני הנעורים בספרות המקור העברית י ל . גולדברג : הגורם העיקרי למיעוט הקריאה של הנוער בספרות המקו רית הוא בכך , שמרבית הספרים המקוריים חסרים את הצד "המרתק . " בכל מקום בעולם , וכן אצלנו , רק מעטים הם האנשים הקוראים ספרים שעיקר מעלתם הוא "סגנון יפה , " ...  אל הספר
ספרית פועלים