"הגיבור החיובי"

" הגיבור החיובי" 8 ר 5 ץ קריאה בילדות " כשרק מאיר כוכב בוקר / איני יכול לישון , / שאלו נא בבית הספר , / מי שם בא ראשון . — " / כך , כמדומני , היו מלות הפתיחה של שיר , אשר הוצרכתי ללמוד על פה במחלקה ראשונה של הגימנסיה העברית בליטא , ואני אז בת תשע שנים . מדוע נשארו השורות הללו בזכרוני שנים רבות כל כך ? אולי בגלל ההתגברות על צלילי לשון שלא ידעתיה אז , ומשום שהיה זה אחד השירים הראשונים שלמדתי בעברית והדבר עלה לי בעמל ? אולי בזכות שלימותו של החרוז "לישון , " "ראשון" ? אולי בכלל משום שהשירים שלמדנו בילדותנו , וביחוד שורותיהם הראשונות , זכורים לנו , על פי רוב , כל שנות חיינו , בלא קשר לערכם האובייקטיבי ואהבתנו אותם ... 7 אינני יודעת . אד דבר אחד ברור לי ו דמותו של אותו ילד חרוץ , המקדים את כל חבריו , והבא תמיד ראשון לבית הספר ל א קסמה לי , לא היתד . האידיאל שלי , ולא רציתי להזדהות עמו . אולי קינאתי בלבי בילד הזה , גיבור השיר , שהצליח לבוא בשעה מוקדמת כל כך לבית ספרו ; אך ודאי שלא הערצתיו ולא התפעלתי ממנו ... קינאתי ? ייתכן . שכן בימים ההם הייתי מאחרת באופן שיטתי לבית הספר . יום יום הייתי מ...  אל הספר
ספרית פועלים