"אורות קטנים"

" אורות קטנים" משעלה בדעת מנהלי המחלקה לחינוך ותרבות בגולה בסוכנות היהודית לקשור קשר עם ילדים יהודיים בתפוצות על ידי הוצאת עיתון עברי לילדים , נתעוררו מיד כמה וכמה שאלות , שהיה צורך לפתור אותן עוד בטרם ניגשנו להוציא אל הפועל את עצם עריכת העיתון והדפסתו . הכוונה היתד . ברורה לנו . רצינו למצוא דרך אל ילדים הלומדים עברית בארצות שונות ולתת להם אפשרות להציץ אל חיי ילדי ישראל וגם אל חיי האנשים המבוגרים בישראל , ורצינו שהדרך הזאת לא תהיה עניין של לימוד ושקידה בלבד , אלא גם הנאה . פירושו של דבר , שהילד בחוץ לארץ יקבל עיתון שהוא עצמו ירצה לדפדף בו , לקרוא בו , לספר לחבריו על מה שראה ומה שקרא . היה ברור לנו שהעיתון צריך להיות כתוב בלשון פשוטה ככל האפשר . אבל לא רצינו שהלשון הפשוטה תעשה את החומר הניתן בו לכל כך פשוט שיהיה גם בלתי מענין . אלו היו הכוונות הטובות שלנו . אך היה ברור שלא קל לכלכל את המעשה בדרך שישביע רצונם של הקוראים הקטנים בכל מקום שהם . השאלות שנתעוררו היו : מהי מידת ידיעת העברית של ילדים , שאינם שומעים את הלשון בבית וברחוב ולומדים אותה כמה שעות בשבוע כתוספת לבית הספר הרגיל ? שאלה ש...  אל הספר
ספרית פועלים