הסיפור והשיר לילד בגיל הרך

הסיפור והשיר לילד בגיל הרך הנושא "הסיפור והשיר לילד מבחינה א מ נ ו ת י ת" חשוד במקצת בעיני עצמי . כי אינני יודעת אם אפשר להעביר קו מבדיל בין הצד האמנותי והצד הפסיכולוגי בעניין זה , בעוד הספרות משמשת חלק של חינוך . על המושג "אמנות" קשה במקצת לדבר במקרה שכזה , וגם מאותו טעם שהורי הילדים בארצנו נוהגים להפריז מאוד בהערכת תפיסתם להתעניינותם של התינוקות בכל מה ששייר לאמנות . לעיתים מזכירני הדבר מעשה שהיה ו בנם של ידידי , חברי קיבוץ , ילד כבן שנתיים וחצי היה נוהג לעלות על הספה ולהביט שעה ארוכה בתמונת גוגן התלויה מעליה . האם נתנה דעתה על כך וקבעה שאכן גילה הילד עניין בלתי מצוי בציור . סיפרה דבר זה לאבי הילד והלה ראה שאמנם כך הוא הדבר . הוא אך ביקש לשאול את הבעל דבר עצמו , מה ש 1 בה את לבו בתמונה שלפניו . והנה יום אחד , כשמצאו כך עומד על הספה פנה אליו ואמר : " דניאל , מה אתה רואה שם " ? החזיר אליו הילד פנים קורנות מאושר והכריז בהתלהבות : "מסמר . " ! תחומי "האמנות" ו"החיים" מטושטשים בתפיסתו של הילד עוד יותר מאשר בתפיסת המבוגר . אף שגם לגבי האדם המבוגר לא הייתי רוצה להבדיל הבדל גמור בין הדברים ה...  אל הספר
ספרית פועלים