(ח )ספרות הילדים בעיני הילד

( ח ) ספ רותהילדים בעיני הילד קשריה ההדוקים של לאה גולדברג עם הילדים הקוראים מיקדו את תשומת לבה ליחסם של הילדים לספרות המוצעת להם , הן לתוכנה הפנימי והן לצורתה החיצונית , והיא דנה בעניין זה בהרחבה במאמריה . כאן עומד במרכז "הצרכן" הקטן ולא הסופר , והדעת ניתנת ל"טעמו הספרותי , " לדרך קליטתו את העלילה והגיבורים שביצירות , מידת הזדהותו עם גי בורים שונים בגילים שונים , ואף ליחסיו עם הסופר המחבר . על טעמו של הילד היא מותחת ביקורת קשה , מתוך יושר פנימי ומתוך רצון לראות את המציאות כמות שהיא , כדי לשפרה ולתקנה , היא טוענת שהילדים נוטים ללכת אחרי "הקל , השיטחי והסנטימנטאלי" ( עמ' , ( 79 והם נגררים אחר מתיחות מופרזת המביאה לקריאה בדברי פסולת : הבנות — ברומאנים מדמיעים והבנים ב"בלש" ( עמ' . ( 60 אף " טעמו" האמנותי של הילד בציור אינו שונה , והוא נמשך אחר ה"קיץ' " ( עמ' , ( 78 שעל כן מופנות טענותיה אל המבוגרים , סופרי הילדים , הגננות וההורים , שאינם מכירים בעובדה זו , ומניחים כי טעמו הספרותי של הילד הקטן טוב מטבע ברייתו , על פי תגובתו ליצירות שהוא שומע מפיהם ( שם . ( הקריטריונים הספרותיים שלה שוני...  אל הספר
ספרית פועלים