(ו) הנושאים בספרות הילדים

( ו ) הנושאימ בספרות הילדים גישתו של הסופר לילד והשקפת עולמו שלו , מכתיבות לו אף את הנושאים שעליהם יכתוב לילדים . לאה גולדברג נמנית עם הסופרים הרואים את הילד במרכז , ולפיכך ייקבעו , לדעתה , הנושאים בספרות הילדים מתוך התחשבות בהתעניינותו ובנטיותיו של הילד , תוך התחשבות בגילו ובמינו . עם זאת , השקפת עולמה ההומאניסטית הרחבה מביאה אותה להדגיש , שאין לצמצם את הנושאים בספרות הילדים בתיאור עולמו של הילד בלבד , אלא יש להרחיב את התחום ולכלול בספרי הילדים נושאים שונים : עלילות גיבורים , סיפורי הרפתקאות של נוסעים ובעלי תגליות , ביוגראפיות של אישים דגולים ( בהם סופרים עבריים ושאינם עבריים , עמ' ( 134 ואף סיפורים מן העולם הדמיוני — מעשיות ואגדות ( עמ' . ( 55 כן ראויים להיכלל הנושאים העוסקים בעולם בעלי החיים , פלאי הטבע והמדע וארצות רחוקות ( עמ' . ( 134 אף הישגי הטכניקה הם נושא המתאים לילד בן זמננו המתעניין ברכבות , מכוניות , אווירונים וכדומה ( עמ' . ( 67 אחד הנושאים האהובים על הילד הוא העיסוק בממדים גדולים וביצורים גדולים , כגון : השמש והירח , הפיל , או אוטו בן שתי קומות וכו' ( עמ' . ( 65 בדבריה מ...  אל הספר
ספרית פועלים