(ד) עקרונות הכתיבה האמנותית לילדים

( ד ) עקרונות הכתיבה האמגותית לילדים מהי הכתיבה הטובה לילדים ? האם נופלת ספרות הילדים בערכה מן הספרות המיועדת למבוגרים ? וכלום עצם העובדה שהאובייקט שאליו פונה הספרות הוא ילד , מורידה בהכרח את רמתה של היצירה י שאלות אלה הולידו בעיות נוספות : האם היוצר הכותב ספרות ילדים צריך לכתוב כתיבה "לשמה , " מתוך צורך נפשי וכורח פנימי , או שמא עליו לכתוב ספרות המכוונת לילד , גזורה לפי מידותיו וצרכיו ? ואם . 17 ראה "לבעיית ספרות הילדים , דיון סופרים ומחנכים" , [ 20 ] וכן א' צורף , " על ספרות לילדים" , [ 32 ] ועוד . . 18 ראה טרוצ'נקו , "גורקי על ספרות ילדים" , [ 18 ] אלכסי טולסטוי "ספר ליל דים" , [ 17 ] סמואל מהרשק , "על הקוראים הקטנים" , [ 22 ] פ' דנק , "שיחה עם ס' מהרשק על ספר לילדים" . 19 , [ 14 ] ראה במאמר "ועידה לבעיות ספרות ילדים בברית המועצות" , [ 16 ] הספרות מכוונת לילד , כיצד עליה להיכתב ? כלום עליה להיות "ילדותית" ומסתגלת לילד 1 ובאיזה סגנון עליה להיכתב י אילו הם היסודות שבלעדיהם לא תתאים היצירה לילד כלל ועיקר ? התשובות על שאלות אלה מעמידות מערכת עקרונות , rtn r . * נדונה היצירה הטובה לילד ...  אל הספר
ספרית פועלים