(א) הגדרת "ספרות ילדים"

( א ) הגדרת "מפרות ילדים" שתיים הן הבחינות להגדרת "ספרות הילדים . " האחת — בחינת כושר הקליטה של הילד הקורא , והאחרת — בחינת תכלית הכתיבה וכוונותיו של היוצר הסופר . הבחינה הראשונה עוסקת בספרות הילדים מצד המקום שהיא ממלאה בעולמו של הילד הקורא ; ואילו הבחינה השניה מביאה את לאה גולדברג לחלק את ספרות הילדים לסוגים שונים בהתאם לכוונת הכותב . בפתח מאמרה "הבחינה הספרותית של ספרות הילדים" — מנסחת לאה גולדברג את הגדרתה מתוך התייחסות לבחינה הראשונה : " ספרות ילדים" נקרא אותו ענף של ספרות בפרוזה ובשיר , המותאם בתוכנו ובסגנונו להבנתם של ילדים מגיל 5 עד 13 בערך . ( עמ' ( 55 בדברים אלו הדגש הוא על יכולת תפישתו של הקורא הצעיר הן מבחינת התוכן והן מבחינת הסגנון . פירוש והרחבה למושגים "תוכן" ו"סגנון" מפורטים בהמשך : ספרות שסגנונה צלול ופשוט , שאין בה עומס יתר של בעיות , שאינה חורגת מתחום המושגים הנהירים לילד על פי התפתחותו ותנאי תפישתו , כלומר , שמתארת מצבים הקרובים להשגתו של ילד . גישה דומה מתגלה גם בדיונים אחרים שלה על ספרות הילדים וטיבה . גישה זו לספרות הילדים , המעמידה כתנאי ראשון את ההתאמה להבנת הי...  אל הספר
ספרית פועלים