תורת ספרות הילדים של לאה גולדברג

תורת ספרות הילדים של לאה גולדברג * מאת לאה ח 1 בב לאה גולדברג לא גיבשה "תורת ספרות ילדים" משלה בחיבור מרכזי מקיף . היא נתנה דעתה דרד קבע על הבעיות הספרותיות התיאורטיות הכרוכות ביצירת דברי ספרות המיועדים לילדים , ואת דעותיה עליהן הביעה לעת מצוא ובמסגרות שונות . עם זאת , לא היתד . חשיבתה על בעיות אלו נטולת סדר שיטתי ועקיבות רעי 1 נית . נשתדל להציג חשיבה זו על פי קוויה העקרוניים והקבועים בכמין שיטה מקובצת . עם זאת לא נתעלם מביטויה המקוטע במאמרים שנכתבו במשך שנים רבות . שונים הם המקורות שמהם נשאבו המושגים , ההשגות , הקביעות והתביעות הספרותיים , וניתן למיינם לחמישה סוגים עיקריים . ( א ) מאמרים פרוגראמאטיים , שהחשוב והמרכזי שבהם הוא מאמרה "הבחינה הספרותית של ספרות הילדים , " שנתפרסם בשנת 1959 באנציקלופדיה החינוכית ; ( ב ) מאמרי ביקורת "פראקטית" — על ספרי ילדים ; ( ג ) איזכורים כלליים במאמרים שונים ; ( ד ) הערות והארות בתוך רשימות ויצירות לילדים , שמהן אציין את חטיבת הרשימות הספרותיות לילדים , הכוללת שש רשימות שהתפרסמו ב"שי משמר לילדים" בשנים ; 1945—1943 ( ה ) רא יונות , שיחות ומשאלים ספרותי...  אל הספר
ספרית פועלים