בשער הספר

בשער הספר עבודתי בחקר פועלה של לאה גולדברג , עליה השלום , בתחום ספרות הילדים העברית , הניבה שלא בכוונה תחילה את כינוס פזורי יצירתה לילדים . נתברר לי , שגם כינוס מאמריה בתורת ספרות הילדים , עשוי להביא תועלת בלימוד נושא , שלא הירבו לעסוק בו , וליתן את הדעת עליו לעומק . דבריה כשהם מכונסים ומקובצים , עשויים ללמד הרבה , ועוד יותר מזה להוסיף לימוד וחקר . בכד ישפך אור אף על פינה זו בפעולתה הספרותית הרחבה והברוכה של הסופרת , המשוררת והמבקרת המנוחה , בצד יצירותיה לילדים , שהן ידועות ומוכרות הרבה יותר . אני מלאה תקווה , שספר זה ישרת את ציבור המחנכים והקוראים המשכילים שעניינם בנושא . יהא בכך ציון נוסף-לפועלה הברוך של לאה גולדברג . לספר שני חלקים , מאמרים ורשימות שכתבה בעצם הנושא , ורשימותיה לילדים שאף מהן ניתן להעלות את השקפותיה בנושא של ספרות ילדים . בראש הספר בא מאמרי על תורת ספרות הילדים של לאה גולדברג , שבו ניסיתי לסכם ולגבש את המשתמע מדבריה על עקרונות הכתיבה לילדים , על המוטל על הסופר הכותב לילדים , ואף על טעמו של הילד הקורא . את סדר המאמרים בספר קבעתי לפי עניינים . בראש הבאתי את מאמריה המרכ...  אל הספר
ספרית פועלים