תוכן הספר

תוכן הספר בשער ד . ספר לאה חובב : תורת ספרות הילדים של לאה גולדברג ( א ) הגדרת "ספרות ילדים" ; 12 ( ב ) ערבה של ספרות הילדים ; 15 ( ג ) מטרותיה של ספרות הילדים ; 17 ( ד ) עקרונות הכתיבה האמנותית לילדים ; 18 ( ה ) הכתיבה הגרועה לילדים מהי ; 27 ? ( ו ) הנושאים בספרות הילדים ; 30 ( ז ) הז'אנרים בספרות הילדים ; 32 ( ח ) ספרות הילדים בעיני הילד ; 45 ( ט ) בין סופר ילדים לקוראיו . 47 שעף ראשון : על ס 8 רוית ילריס הבחינה הספרותית של ספרות הילדים 55 הסיפור והשיר לילד בגיל הרך 64 על שפת הילדים 69 משהו על טעמו של הילד 77 הקטנים והקטנים מאד 80 " אורות קטנים" 83 בין סופר ילדים לקוראיו 86 " לורד פונטלרוי הקטן" 93 הצלמת חנה ריבקין בריק 96 " הגיבור החיובי" 99 סיפור בלשים לילדים 104 ספר מימות הנעורים 106 זכרונות ילדות מימי האימים 107 ילדים וספרים בברית המועצות 112 הספרים המקוריים חסרים צד "מרתק" 116 דו שיח על בעיות החינוך בתיאטרון 118 היחס לאמנות בחינוך הנוער 126  אל הספר
ספרית פועלים