בין סופר ילדים לקוראיו

בהוצאת ספרית פועלים סידרת ספרים בעריכת ברטה חזן _ז'אן פיאז'ה תפיסת העולם של הילד עברית : אליהו פורת מהי תפיסת העולם שהילד מעצב לעצמו בשלבים השונים של התפתחותו י מהו ערכם של ההסברים לתופעות , הניתנים על ידי הילד 1 מהו השימוש שהילד עושה בהשקפותיו על סיבה וחוק י שאלות אלו וכיוצא בהן מהוות עיקר תוכנו של ספר עזר חשוב זה למורים ומחנכים . אדי סוסדורף על המין — מה תספר לילדיך ן עברית : יואב הלוי ספר זה מיועד להורים ומחנכים הרוצים לדעת איד לספר לילדיהם על המין . הוא כתוב בפשטות ובבהירות מלווה רישומים ובנוי כמדריך שימושי בכל שלבי ההת' פתחות של הילד . ? יש בו עזרה חשובה להורים בני זמננו להעניק לילדים רגש בריא ומאוזן ליחסי אהבה ומין . לאה גולדברג / בין סופר ילדים לקוראיו לאה גולדברג בין סופר ילדים לקוראיו מאמרים בספרות ילדים כינסה והקדימה דברים לאה חובב ספרית פו עלים הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר  אל הספר
ספרית פועלים