ארבעה ממדים של הוראה יחידנית

בחינוך המאורגן - החל מגן-הילדים ועד לאוניברסיטה - הבעיה הגדולה היא כיצד ניתן לארגן את ההוראה-הלמידה תוך התחשבות מירבית בעובדת ההבדלים האישיים בין ילדים ובייחודו של כל פרט בתנאים של הוראה ולמידה קבוצתיות . תחילה ננסה להבהיר את מושג האינדיבידואליזציה נוכח ריבוי משמעויותיו בפרקטיקה החינוכית . ארבעה ממדים של הוראה יחידנית מהי בדיוק הוראה יחידנית ? ( 1 ) האם העזרה האישית שמגיש ( ה ) המורה למיספר ילדים בכיתה , כדי שישיגו את הרמה הכללית בכיתה , היא הוראה יחידנית ? ( 2 ) האם ניתן לכנות בשם הוראה יחידנית את העבודה העצמאית של ילדים בחשבון לפי כרטיסים רצופים ? ( 3 ) האם הוראה יחידנית מתקיימת , כשילדים יושבים איש-איש ליד מכונת-למידה , כל אחד בתא נפרד , ועובדים באופן עצמאי וללא עזרה - כל אחד לפי הקצב שלו ? ( 4 ) או שמא הוראה יחדנית מתקיימת , כשבמסגרת נושא לימודי , הנלמד במשותף בכיתה , בוחר לו כל ילד תת-נושא לפי עניינו ונטייתו והוא עובד בו באופן אישי או בקבוצה קטנה ? ( 5 ) מורה מגיש ( ה ) לילדים שונים חומר שונה תוך התחשבות בנטיותיהם המיוחדות . האם זו גישה יחידנית ? ( 6 ) המורה עורך ( ת ) חוזה עם כל ...  אל הספר
ספרית פועלים