מקור האינטליגנציה היא הפעילות.

השאלה המרכזית , עליה מנסה פיאז'ה להשיב במשך למעלה מ50- שנה היא , כפי שראינו , כיצד מתפתחות הפונקציות הקוגניטיביות של הילד לקראת חשיבה לוגית מופשטת , ומה הם הגורמים המשפיעים על התפתחות זו ? שלושה רעיונות , בעיקר , דומה שהם מייצגים נאמנה את נסיונו של פיאז'ה להשיב על השאלה הזאת : ( א ) מקורה של האינטליגנציה האנושית הוא בפעילות - פעילות במישרין על אובייקטים או פעילות מופנמת ( אופרציית . ( ( ב ) ההתפתחות האינטלקטואלית ( והריגושית , שאין פיאו'ה מבדיל ביניהן ) מתרחשת בשורה של שלבים מידרגיים ( היירארכיים . ( ( ג ) ארבעת הגורמים שלהלן מסבירים את ההתפתחות ואת המעבר משלב לשלב : . 1 הבשילה הפיזיולוגית ; . 2 האינטראקציה עם הסביבה הפיזית ; . 3 האינטראקציה החברתית ; . 4 האיזון הפנימי ( אקוויליברציה ) בין הגורמים האחרים על-ידי ויסות עצמי ( את הגורם הרביעי רואה פיאז'ה כעיקרי . ( מקור האינטליגנציה היא הפעילות . המובאה דלהלן של פיאז'ה " , באחת מהרצאותיו בארצות-הברית , מבהירה את העניין יפה : כדי להבין את התפתחות הדעת עלינו להתחיל ברעיון שנראה לי מרכזי - רעיון האופרציה . דעת אינה העתק של המציאות . להכיר או...  אל הספר
ספרית פועלים