הערכה ומתן ציונים.

נוכל ליצור תנאים המאפשרים בחירה חופשית כין כמה סוגי למידה בעת ובעונה אחת ? . 7 יש הלומדים באופן אינדוקטיבי ודדוקטיבי - כלומר , אלה הבונים תבניות אינטלקטואליות תוך צירוף פרט אל פרט ואלה התופסים קודם כול את התבנית ורק לאחר מכן מפרקים אותה לפרטים . יש להודות שלרוב אין אנו לוקחים זאת בחשבון בדרכי ההוראה שלנו . . 8 אולי הצורך העיקרי בגיוון טמון בדגשים החד צדדיים שמורים שמים על האספקטים המילוליים של הלמידה . תלמידים שכוחם מועט בתחום המילולי , תלמידים המיטיבים לקלוט דווקא בדרך ויזואלית , בנגיעת יד או בעיסוק פעלתני , בעלי הדמיון המפותח וכושר ההמצאה המקורית - כל אלה ייצאו מקופחים . זו התמונה בכיתה וגם בעת הכנת שיעורי הבית . מורה המחשיב את הכישורים הללו לא פחות מהכישורים בתחום המילולי , ירצה לצייד את כיתתו במחשבים ללמידה אינדיבידואלית , בשפע תמונות ומפות ומודלים תלת ממדיים , כרשמקולים עם ספריית קלטות מגוונת , ב"פינות" לציור , לכתיבה יצירתית ולמלאכות . בתנאים אידיאליים תתרחש הלמידה במבנים שונים מאלה המשכנים היום את בתי הספר שלנו ובכיתות פחות מאוכלסות - אולם גם בתנאים הקיימים ניתן להתקדם כמה צעדים...  אל הספר
ספרית פועלים