סגנונות־למידה אישיים.

מעוררות התמודדות עם ערכים כגון הסתגלות , צייתנות וקונפורמיות מכאן ואי תלות , התמרדות ומהפכנות מכאן . תלות וחוסר עצמאות באים לידי ביטוי גם בתופעה הפוכה לכאורה - במרדנות לשמה נגד המקובל בחברה . הנטייה להתנגד , לדחות , להתמרד באופן אוטומטי מכאן והנטייה להתנהגות קונפורמית מכאן - הן שני הצדדים של מטבע התלות . ( Dependence and Counter-Dependence ) שניהם נפוצים עד מאוד בגיל הנעורים . כל האמור לעיל בסוגיית האחריות האישית יכול להתבצע בידי מחנך , אשר בעצמו מתמודד עם השאלות הללו . אני מדגיש "מתמודד" ולא "התמודד" בעבר וכאילו פתר את הבעיות מזמן . זהו תהליך אין סופי . אותו מחנך יכול גם לשתף את חניכיו באי אלה התלבטויות שלו עצמו , בתנאי שאלה רלבנטיות לסיטואציה החינוכית . חשוב שהתלמידים יראו אותו כאדם בתהליך מתמיד של למידה , התמודדות ערכית ושינוי ולא רק כאדם שלמד , התמודד והשתנה בעבר - ואילו עכשיו הוא "מעוצב סופית . " מחנך מתמודד מהווה דוגמה אישית יותר מאשר מחנך שנסיון חייו הביא אותו - אפילו אם רק לכאורה - אל מי מנוחות . סגנונות למידה אישיים . מאז ומתמיד שוקדים מורים טובים על גיוון בדרכי למידה . הם מנס...  אל הספר
ספרית פועלים