סגנונות מנהיגות.

למידה שונה עד מאוד מה"טקס / ' שבו שואל המורה שאלות הלקוחות הישר מספר הלימוד ועל התלמיד להשיב את "התשובה הנכונה . '' בדרך זו של למידה , משפיע המורה על תהליך החינוך בשלוש דרכים : א . נוצרת אווירה , שכה התלמיד זוכה להתייחסות לשאלות הרלבנטיות לחייו כאן ועכשיו . ב . התלמידים לומדים לא את "התשובות הנכונות , " אלא את הדרכים , השיטות והמשאבים המאפשרים להם להגיע בעצמם אל התשובות . מיומנויות אלה ישרתו אותם גם בעתיד : הן בגדר צידה לדרך לכל החיים . ג . המורה מהווה דגם התנהגות של אדם לומד . הלמידה שלו נמשכת ! הוא מופיע בפני תלמידיו כאדם סקרן ; הוא עוסק בלמידה - בחקר ובגילוי - לאורך כל החיים . הוא איננו "האדם היודע" בלבד , אלא הוא דוגמה אישית של "אדם לומד . " סגנונות מנהיגות . אחת ממטרותי בהכשרת המורה היא העמקת מודעותו העצמית לסגנון הביךאישי שלו . ההיכרות של המורה עם תיאוריות שונות , הבנתו את הרלבנטיות של תיאוריה זו או אחרת לאישיותו שלו , מודעותו לסגנונות המתאימים לו ולשאינם מתאימים לו , התנסותו בהשפעת הסגנון הביךאישי שלו על הזולת - כל אלה בכוחם לסייע בעבודתו החינוכית . סגנון מנהיגות תופס מקום מרכזי...  אל הספר
ספרית פועלים