המורה כלומד.

מסלאו וגם למודלים אחרים של מוטיבציה פנימית אינטרינסית . בכל הפעילויות - אם בהתבוננות פנימה ואם בשיחה משותפת בקבוצות קטנות - אשתדל להקיף את כל ההיבטים השונים של חינוך והוראה . לא אצטמצם בהיבט הקוגניטיבי , כמקובל בחינוך המסורתי . לא אעבוד בתחום האפקטיבי בלבד , כנהוג בדינמיקה קבוצתית "קלסית . " אשתדל לחבר בכל עת את שני ההיבטים הללו זה עם זה ועם ההיבטים המכריעים בחשיבותם לא פחות - הערכי וההתנהגותי . ארבע אבני היסוד של גישה הוליסטית - לאדם , לחינוך ולחיים בכלל - קשורות אהדדי כעבודת הסדנה . המורה כלומד . כבר עסקנו בהיות המחנך דגם של התנהגות וגם בפרובלמטיקה הכרוכה בכך . נוכחנו לדעת שבפתיחותו של המחנך , בהתחשבות שלו , בכבוד שהוא מעניק לכל אחד מתלמידיו - בכל אלה טמון סיכוי שאמנם חניכיו גם הם יפתחו התנהגויות של פתיחות , התחשבות וכבוד הדדי . וכך לגבי תכונות והתנהגויות נוספות . כל אלה מעמידים אותנו בפני השאלה הבאה : אם עיקר משימתם של תלמידים היא עצם הלמידה , מי יהווה "דוגמה אישית" ללמידה ? חלוקת העבודה המסורתית מחלקת את הכיתה לתלמידים הלומדים ולמורה המלמד . זו תפיסה של התלמידים כבני אדם שאינם יודע...  אל הספר
ספרית פועלים