למידה אוטוביוגרפית.

היא עקרון יסוד בעבודת הסדנה . פה ושם מנסים מורים לערוך חוזה עם תלמידים גם בבית הספר . יש המיישמים זאת עם כיתה שלמה או עם קבוצה מסוימת של תלמידים או אף עם תלמיד בודד - לפי שיקול דעתם , האם בסיטואציה הספציפית הנתונה עשוי חוזה לקדם את תהליכי הלמידה . אצל חלק מהמורים מוכתרים נסיונות אלו בהצלחה - בשיפור טיב הלמידה בפרט והאקלים בכלל . העיקרון הוא שדמוקרטיה משתפת בניסוח הסדרים מהווה למרבית התלמידים מוטיבציה אישית להתנהג לפי הנוחלים שבקביעתם הם עצמם היו שותפים פעילים . למידה אוטוביוגרפית . למידה קונבנציונלית - בעיקר ברמה אוניברסיטאית - עוסקת הרבה בניתוח תיאוריות . בסדנה אני שואף ללמידה , שבה הלומד מתמודד עם תיאוריות חינוכיות לא רק מבחינה עיונית אלא במימד של גילוי משמעות אישית . העיקרון הוא לא להצטמצם ב"לדבר על , " ... אלא להעמיק ב"לעשות את ... ולהתנסות ב . " ... אחד האמצעים ללמידה כזאת הוא העבודה האוטוביוגרפית . כל אדם הבא ללמוד איננו בגדר "דף חלק ; " הוא התנסה בחייו בשפע של אירועים , אשר הטביעו עליו את חותמם . הבנה לעומק את אשר קרה לו בעבר וקורה לו כאן ועכשיו , מציאת הקשרים בין התנסויותיו האי...  אל הספר
ספרית פועלים