מודעות עצמית.

השינוי תוך כדי מפגש חינוכי עם תלמידי בית ספר , כשפרדו ההוראה חש את היענותם החיובית לנסיונותיו הראשונים בהוראה ברוח אחרת . יחד עם זאת , אין לצפות ששינוי בעמדות יחול אצל כולם . כל המתואר בפרק זה איננו אלא קטע אחד בתחום המקיף של הכשרת המורה . לא אתייחס לתחומי הידע במקצועות ההוראה וגם לא לרבות ממיומנויות ההוראה . אתמקד אך ורק בכמה מהעקרונות - בהלכה ובמעשה - של תפיסת "המורה כאדם ... והאדם כנושא למידה / ' אם החינוך נתפס כמפגש בין אישי , כדיאלוג בין המחנך לבין חניכיו , הרי במרכזו עומדים לא תיאוריות אלא בני אדם . לכל מפגש כזה יש שני היבטים ; התכנים שבהם מדובר , ועצם תהליך הדיאלוג והאקלים שבו הוא מתנהל . המחנך איננו רק "ןץר" למסירת עובדות ורעיונות : הוא מופיע במפגש במלוא אישיותו , והיא אשר משפיעה השפעה מכרעת על התהליך החינוכי לימודי . ידע המחנך , ערכיו , האופטימיות או הפסימיות שלו , מידת הסמכותיות והדמוקרטיה שבאישיותו , חוש ההומור שלו , אמינותו , מוסריותו , אמונות , תקוות וספקות שלו , השקפת העולם שלו - כל אלה יטביעו חותם עמוק על טיב המפגש . לכך יש עוד להוסיף את כישוריו הבץ אישיים , סגנון התקשור...  אל הספר
ספרית פועלים