עיבוד קבוצתי של גורמי אקלים.

עיבוד קבוצתי של גורמיאק לים . בחינוך הומניסטי , אשר בו תכנים ותהליכים נתפסים כשווי ערך , יכולים עצם האקלים וגורמיו להיות לתוכן של למידה . על תקשורת ביךאישית , למשל , ניתן ללמוד הן במישור העיוני והן במישור ההתנסותי . ההתנסות יכולה להתרחש בסדרה של פעילויות יזומות על ידי המחנך - מעין " תרגילים" במעבדה אנושית . קיימת ספרות ענפה בנידון , - - ווו יכולה להוות מקור בלתי נדלה לרעיונות למורה . אולם העברת פעילות כזאת מהספר אל הכיתה , יש בה תועלת מזערית . פעילות התנםותית יזומה עשויה להביא תועלת אך ורק אם המורה המנחה אותה , התנסה בה בעצמו הלכה למעשה . השתתפות המורה בסדנת מחנכים , עשויה להביא לו תועלת , אם אמנם הוא רוצה לשלב למידה התנסותית ברפרטואר החינוכי שלו . הלמידה ההתנסותית אינה מתמצה בפעילויות יזומות ומתוכננות . לעתים קרובות מתרחשים בכיתה אירועים - באופן ספונטני ובלתי צפוי - ובמצב הנוצר מתבקשת פעילות של למידה ושל הסקת לקחים אודות עצם התהליך שכולם היו שותפים לו . זו התנסות מעבדתית '' אמיתית , " שבה הקבוצה " מעבדת" את אשר אירע . ניקח למשל התרחשות שכיחה של רעש בכיתה . יש להבחין כמובן בין " רעש של...  אל הספר
ספרית פועלים