מנהיגות.

מנהיגות . כל קבוצת אנשים - וכל שכן קבוצה חינוכית - מושפעת בצורה ניכרת על ידי דמויות המנהיגים המתפקדים בה ועל ידי סגנון מנהיגותם . שאלת המנהיגות מסקרנת את בני האדם בכל תקופה ובכל מקום . הרגשות העזים המתעוררים לעתים אצל המונהגים , מהערצה עיוורת למנהיג ועד שנאה תהומית , התלות הרבה בו , השאיפה - הכמוסה לעתים - של אנשים רבים למלא אף הם תפקידי מנהיגות - כל אלה מצביעים על העניין הרב ועל המעורבות האישית בסוגיות מנהיגות . פעם היו שואלים : "מהו מכלול התכונות והכישורים של אדם בעל אישיות מנהיגותית . " ? לאחר שחוקרים חיפשו וחיפשו ולא מצאו תכונות משותפות המאפיינות מנהיגים שונים , החלו לראות במנהיגות לא מכלול תכונות של יחיד אלא תהליך קבוצתי . הוא הדין לגבי השאלה "אילו תכונות מאפיינות את המורה הטוב " ? גם עליה לא נמצאה תשובה אחידה כלשהי . לא במקרה כרכתי יחד את המנהיג עם המורה . אין ספק שלמורה נועד תפקיד מנהיגותי מרכזי בכיתתו . לדיוננו בסוגיות של מנהיגות יש אכן השלכות ישירות על עבודת המורה , ועל מימוש מנהיגותו בקבוצת תלמידיו . מנהיגות נתפסת היום כמערכת יחםי גומלין בין המנהיג לקבוצת מונהגיו . היא מהווה ...  אל הספר
ספרית פועלים