ציור מס‭16.‬ חלון ג'והמ - הרחבת איזור הפעילות החופשית*