תקשורת.

ויועץ . מטרתו תהיה שכל תלמיד ירכוש מיומנויות של למידה פרטנית ומשותפת כאחת , ושהוא יידע להבחין בין מצבים שבהם סוג זה או אחר של למידה יותר פונקציונלי עבורו . התלמיד רוכש מודעות לסגנונות למידה המתאימים לו אישית ויכולת למצות אותם הלכה למעשה . גישה פלורליסטית זו מתחשבת בשוני הרב בין התלמידים לבין עצמם וגם במצבים המתחלפים אצל התלמיד הבודד . יש בה מקום הן לתלמיד המיטיב לתפקד בתנאי אוטונומיה ועצמאות- והן לזה הזקוק למסגרת של תביעות מוגדרות . יהיה בה דו קיום בין פלוני , המגורה ללמידה תוך שיתוף פעולה בצוות ולאלמוני , המונע על ידי הצורך בהישג אישי אינדיבידואלי . התלמיד הנלחץ במצבי תחרות ימצא בה את מקומו יחד עם התלמיד שהתחרות מדרבנת אותו . בכיתה כזאת גם המורה ירצה ללמד לעתים לבד ולעתים תוך עבודת צוות עם עמיתיו . מדוע גישה פתוחה כזאת , המיושמת בטובים שבבתי'הספר היסודיים , נתפסת כבלתי רלבנטית בגיל הנעורים ? הבאתי רק מקצת מן הדרכים המרובות שבהן המורים משפיעים על נורמות ההתנהגות המתפתחות בחברת הצעירים . אין זה נכון שלעולם המבוגרים אין השפעה בתחום זה . אץ זה כלל מן הנמנע שעצם שינוי המבנה של בית הספר והנ...  אל הספר
ספרית פועלים