ציור מס‭13.‬ מבנה שיגרתי של כיתה ‭25 -‬ תלמידים ומורה‭*.‬