שלושה מודלים של אקלים חינוכי.

. 2 האקלים מהווה את סן כל התפיסות של כל המשתתפים בתהליך - תלמידים כמורים . הוא מונח "תפיסתי" וזה ייחודו . אין הוא מוגדר כתמונת מציאות אובייקטיבית , אלא כפרי ההתנסויות , ההתרשמויות והחוויות של כל הנפשות הפועלות במערכת . " אקלים המערכת" מבטא , אם כן , את ה"יער" המורכב משלל העצים הבודדים . יחד עם זאת , הוא מונח הנגזר מהפסיכולוגיה התפיסתית , כפי שהיא יושמה לתחום החינוך על ידי קומבס . הגישה ה"אקלימית" עולה בקנה אחד עם תורת השדה של קורט לוין וגם עם תיאוריית המערכות הפתוחות , שעליהן ייחדתי את הדיבור בפרק . 4 בשלושתן - אותם סימני היכר : האחד - החתירה להקיף שלמויות , והשני - שימת דגש על קשרי הגומלין ועל השפעות הדדיות בין כל הגורמים היוצרים יחדיו את התבנית . כמו בכל מערכת פתוחה , שינוי כלשהו באחד הגורמים עשוי לגרום לשינויים מרחיקי לכת בשפע של גורמים אחרים . שלושה מודלים של אקלים חינוכי . האקלים אכן משקף עולם ומלואו של הסיטואציה החינוכית , את מכלול התהליכים אשר יחדיו קובעים את טיב החינוך והלמידה . בהקשר זה , ראוי להזכיר שלושה מודלים המהווים שלושה סוגים שונים של "גשטאלט" של מערכות חינוך . האחד הו...  אל הספר
ספרית פועלים