פרק 7 אקלים - תהליכים בין־אישיים וקבוצתיים

פרק 7 אקלים - תהליכים בין אישיים וקבוצתיים " חינוך - כל הנשאר לאחר שאתה שוכח את אשר למדת בבי-תיהספר . " אלברט א"נשט"ן האופי ההוליסטי של החינוך מביא אותנו לצורך במיזוג בין תוכן ותהליך , בין היבטים קוגניטיביים , רגשיים וערכיים , בין תהליכים תוך אישיים , בין אישיים וחברתיים . נוכחנו לדעת שטיב הלמידה - הן בכמות והן באיכות - תלוי בגורמים רבים , חלקם לכאורה לא קשורים למה שבאופן מסורתי מכונה " למידה . " את המכלול המורכב הזה של גורמי השפעה על תהליך הלמידה מכנים בשם "אקלים . " מדובר על "אקלים של כיתה" וגם על "אקלים של בית ספר , " ושניהם קשורים זה בזה קשר הדוק ' . המונח "אקלים" זכה להגדרות רבות ושונות ואין פלא בכך ; קשה להכניס מונח כל כך כוללני אל מסגרת של הגדרה אחת קולעת . הנה , אם כן , מספר הגדרות של אקלים במערכות חינוך : * האישיות של בית הספר * ; הסביבה הפםיכו סוציאלית בכיתה , כפי שזו באה לידי ביטוי בתפיסתם המשותפת של התלמידים ושל המורים . * מכלול התהליכים הקבוצתיים המתרחשים באינטראקציה בין מורה לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם בתוך ארגון בית-הספר . ההגדרות השונות מובאות פה , לא כדי לבחור באח...  אל הספר
ספרית פועלים