שתי סכנות: אינדוקטרינציה וניטרליות ערכית.

מטבע . אני אשתדל לסייע למחנך הצמוד למציאות להידבק בהתלהבות של חזון , ולמחנך החזוני - לא לנתק את הקשר עם קרקע המציאות . שתי סכנות : אינדוקטרינציה וניטרליות ערכית . אם נשוב למודל 12 " המשבצות" ולעיקרון של שילוב החינוך הערכי במערכות למידה יומיומיות , נשאלת בכל חריפותה אותה שאלה אשר שימשה יסוד לביקורתי על שתי השיטות הרווחות - הבהרת ערכים ודיוני דילמה . מה דין הערכים של המחנך ושל החברה המחנכת ? האם קוטב "החופש האישי" אוסר עלינו להביע אותם במגע החינוכי עם תלמידינו ? האם גיבוש מערכת ערכים הוא תהליך אישי בלעדי , ואל לנו להשפיע עליו ? או שמא קוטב " המחויבות החברתית" מטיל עלינו חובה לנוט את החינוך הערכי בכיוון הערכים הרצויים לנו כחברה מחנכת ? האם עלינו להשפיע במודע ובמישרין על חניכינו כדי שיאמצו את הערכים המועדפים על ידינו ? אלה שאלות גורליות עבור כל מחנך וברצוני לדון בהן בכובד ראש , במסגרת צמד העקרונות חופש ומחויבות . בצמוד לקוטב "מחויבות" נוכל לראות לנגד עינינו את עקרון "הנחלת הערכים . " לפיכך אחראית החברה המחנכת להעברת ערכיה אל הדור הצעיר במעין "מירוץ לפידים ערכי" - ואילו חובתם של הצעירים לקל...  אל הספר
ספרית פועלים