לוח מסי ‭\2‬ישום מודל ‭12"‬ המשבצות" להוראת מדעי החיים,