מודל יישומי לשילוב כל הגורמים.

מודל יישומי לשילוב כל הגורמים . שלושת המרכיבים - האישי , הביךאישי והחברתי - אינם מאפיינים את התחום הערכי בלבד . גם בתחומים הקוגניטיביים , האפקטיביים וההתנהגותיים מצויים אותם מרכיבים . נוכל אפוא לשלב את שני המודלים למודל אחד . אם אנו בוחנים את שלושת המרכיבים של כל אחד מארבעת ההיבטים , נקבל תמונה בעלת 12 שדות , כמתואר בציור מס' . 11 המודל המשולב יכול לסייע למחנך בשתי פעילויות - בתכנון ההוראה ובהערכתה . שאיפתי היא שבתהליך הלמידה אצליח למלא תוכן כל אחד מ 12 המשבצות . אין זה מציאותי כמובן , לצפות שכל המשבצות יתמלאו תוכן משמעותי כל הזמן . אך זה הקו המנחה אותי כאשר אני בא לתכנן תכנית הן לטווח ארוך והן לטווח קצר ; זה המצפן הערכי חינוכי שלי , אשר לאורו אני קובע מטרות ומקבל הכרעות . הוא הדין בהערכה . מדי פעם , במשך ביצוע תכניתי , אני לוקח פסק זמן ובודק מה כבר נעשה , מה הושג ומה נזנח . בכך אין חידוש רב : כל מורה בוודאי נוהג כך . אולם רבים עושים זאת רק לגבי תכני לימוד , ואולי רק מעטים לגבי תהליכים . בעזרת המודל המשולב , אני מכוון את בדיקתי הערכתי אל כל אחד מ 12 המשבצות ומתכנן את המשך עבודתי בהתא...  אל הספר
ספרית פועלים