אשליות רווחות אודות חינוך ערכי

אחרת למה שנראה לנו ( בעקבות תצפיות מחקר ) כניסוי תקף ויעיל של חינוך מוסרי : החינוך המשותף בקיבוץ . בחינוך הקיבוצי , מחנכים מבוגרים מעודדים תפקוד לפי נורמות קולקטיב יות של מוסר קבוצתי , המבוסס על תחושה חזקה של ייחד / של לכידות קבוצתית . " בשתי הגישות יש הרבה חיוב ; בשתיהן יש נקודות שרצוי לאמץ בכל חינוך ערכי - אולם שתיהן זקוקות להשלמה . את האלמנטים ההומניסטיים יש לאמץ ואף לחזק , אבל לא ניתן לקדם את החינוך - בעולם כולו ובארצנו בפרט באקלים של ניטרליות לגבי כל אותם הערכים הקובעים את חיינו ואת עתידנו . ברצוני , אם כן , לצייר תמונה מקיפה יותר , כניסיון למצות את שני עמודי התווך של החינוך הערכי - חופש ומחויבות . אשליות רווחות אודות חינוך ערכי צודק קירשנבאום , באומרו שאין להקנות ערכים ; יש לבחור בהם . אינני יודע האם ביכולתו של אדם "להקנות" דבר כלשהו לאדם אחר . הוא יכול להציע לו דבר הראוי לקנייה ; אולם ההחלטה לקנות או לא לקנות היא בידי הקונה הפוטנציאלי ובידיו בלבד . כך לגבי סחורה של חומר וכד - על אחת כמה וכמה - לגבי "סחורה" של רוח ושל ערך . אץ זה עניין שבסמנטיקה בלבד . עצם השימוש במונח "הקניה ' ק...  אל הספר
ספרית פועלים