הבהרת ערכים

הביתנים , ובין הערך שניתן זה מבטא . עכשיו אתה רואה את ההחלטה כ"קונפליקט ערכים . " "לאיזה ערך אתן עדיפות - ל-אי או ל נ . " ? ' שתף אדם נוסף במחשבות שלך . כשלוש ההתנסויות הללו ניתנת לנו הזדמנות להגיע ליתר מודעות אישית לשאלות כגון בוררת ערכים , מקור הערכים שלנו , רגשי גאווה ותסכול שהערכים השונים מעוררים בנו , קשיים בהגשמתם הלכה למעשה , קונפליקט ערכים ועוד . לפעמים יש קשר - אולי אפילו זהות - בין הערכים העולים למודעות בכל אחת משלוש הפעילויות , והן עשויות לספק חומר למחשבה ויסוד ליתר משמעות לתיאוריות אשר יבואו להלן . הבהרת ערכים " הבהרת ערכים '' היא גישה לחינוך ערכי הרווחת בעולם המערבי . הוגיה יוצאים מההנחות הבאות : . 1 ערך הוא כל דבר שהוא בעל משמעות בחייו של אדם , כל דבר שהוא מעריך . זו הגדרה פרגמטית , המתייחסת לא לניתוח פילוסופי של ערכים , אלא ליישום חינוכי הלכה למעשה . . 2 אין אדם רשאי לקבוע לזולתו איזה ערכים ראויים לאימוץ . כל אדם חופשי לגבש לעצמו את מערכת הערכים שלו באופן אישי וייחודי - ללא הטפה , לחץ או כפייה מאחרים . . 3 תפקידו של חינוך ערכי הוא לסייע בידי האדם הצעיר להגיע למודעות , ה...  אל הספר
ספרית פועלים