פרדוקסים בקבוצות.

מהבחינה המוסרית - תוך התייחסות של "צודק - לא צודק , " אלא גם מהבחינה החברתית , להבין מה מריץ את "המורדים במוסר" מבחינת מעמדם בקבוצה ואולי אף ליזום שינויים בנידון . רק אז יכולתי לסייע לחברי הקבוצה " לעבד" את הקונפליקט , להבין את כל תהליכיו והיבטיו - בקיצור לעשות " מסגור מחדש" בקנה מידה אישי וקבוצתי כאחת . וכמעט תמיד , לאחר תקופה של קונפליקט מתיש והרסני , למדנו כולנו עד כמה כל שרשרת האירועים הזאת קידמה את חברי הקבוצה בצעדיהם אל הבשלות והאחריות - אל בגרות אמיתית . מסגור מחדש הוא תהליך של הבנת ריבוי משמעויות . ( Meanings Multip le ) כל האמור לעיל מצביע על כך , שקונפליקטים רבים אינם תוצאה של מציאות אובייקטיבית נתונה , אלא של משמעויות שונות שבני אדם מייחסים לאותה מציאות . ככל שאנו מטפלים במצבי קונפליקט לפי השרשרת - יציאה , ולו אף לרגע , אל מחוץ למעורבות בקונפליקט » הבנת אופיו הפרדוקסלי * - ירידה לעומק של ריבוי משמעויותיו <— מסגור מחדש של שני הקטבים גם יחד - כן נולד סיכוי חדש למציאת פתרונות מועילים , משמעותיים ויצירתיים . פרדוקסים בקבוצות . חייהן של קבוצות מלאים תופעות פרדוקסליות . כולנו חברי...  אל הספר
ספרית פועלים