הגישה הפרדוקסלית .

הגישההפרדוקסלית . ברצוני להתייחס עתה למסגרת תיאורטית נוספת , המאפשרת לנו להבין ליתר עומק את יחסי הגומלין שבקוטביות . ספר מאלף , הנושא את הכותרת " פרדוקסים בקבוצות , 14 " מביא כמוטו פותח את הדברים הבאים : '' אנחנו נמצאים במערבולת של סתירות , ללא מושג - ואף הקלוש ביותר - כיצד להתמודד אתן : חוק וחירות , עשיר ועני , ימין ושמאל , אהבה ושנאה ... והרשימה אין סופית . זו ממלכת הפרדוקס : זו האמנות לאזן הפכים כך שלא יבטלו זה את זה , אלא יירו הבזקי אור בין נקודות הקוטביות שלהם . פרדוקס מביט אל שפע מוקדי ה'או ... או' הנואשים שלנו ואומר לנו שאלה למעשה מצבי 'גם ... וגם , ' שהחיים עשירים ממערכות מושגים מקובלות ומסוגלים - אם רק ניתן לכך יד - לחבוק את שלל הסתירות שלנו" . ' ובכן , פרדוקס מהו ? נעיין בכמה וכמה דוגמאות . נביט למשל בצמד המשפטים הבא : " ההיגד הבא הוא שקר . " " ההיגד הקודם הוא אמת . " כל היגד בפני עצמו איננו מהווה בעיה . אולם בהיצמדותם , אנחנו מגלים את הפרדוקס . אם ההיגד השני מוגדר על סמך הראשון , הרי הראשון מוגדר על סמך השני . הבעייתיות טמונה לא בכל טקסט בנפרד אלא בהיותם צמד . בצמוד , שני הה...  אל הספר
ספרית פועלים