ההגיונות הסותרים בהוראה.

ההגיונות הסותרים בהוראה . בספרו המאלף , מעלה צבי לם תיאוריה אודות "שלושת ההגיונות הסותרים בהוראה" . ' כל אחד מההגיונות הללו כמוהו כמכלול עקרונות - מעין שלמות המקיפה גם פילוסופיה חינוכית , גם מטרות וגם דרכי הוראה . כאמור , רואה לם את שלושת המכלולים כסותרים זה את זה תכלית סתירה . ההיגיון הראשון גורס , שתפקיד ההוראה הוא להעניק לאדם הצעיר את הידע , הכלים והמיומנויות אשר יבטיחו לו - לכשיתבגר - הסתגלות תקינה לחברה שבה הוא עתיד לחיות . לפי היגיון זה , מוטל על עולם המבוגרים לנוט את כל המתרחש בתהליך החינוך בכיוון אותה מטרה עצמה . המורה יודע בדיוק מה על הצעיר לדעת כדי לתפקד כראוי בחברה ; הוא היודע - כמובן מאליו - את השיטות המתאימות להשגת מטרה n הוא גם יודע איזו מיומנויות על בית הםפר להקנות לו על מנת לעשותו לאזרח מועיל בעתיד . זהו הגיון החיקוי . בהתאם להגיון החיקוי , מתנהלים בתי הספר במשך כל הדורות . עליו מבוססים עקרונות הוראה כגון תכניות לימוד חובה השוות לכל נפש , שיטות של שינון וחזרה כדי "לוודא" שבאמת ובתמים החומר "נקלט" כראוי , גישות של "שכר ועונש" כדי '' להבטיח" את המוטיבציה הלימודית . החברה...  אל הספר
ספרית פועלים