ציור מס. ‭.7‬ סתיוות־גישה חד־מימדיות וגישה דו־מימדיות