דילמות - גישות רב־ממדיות.

ההטעיה , הורון - ... כולם אצלכם . " כי לפי השקפה זו יש רק שתי דרכים , והן מנוגדות זו לזו - שני קטבים הפוכים - ואם קיימים שני כיוונים , האחד הוא הנכון והשני הוא המוטעה . בדרך חשיבה זו , מקבלים רבים מהדיונים החינוכיים , החברתיים והפוליטיים - לעתים גם האישיים - אופי של מלחמה . ובמלחמה כבמלחמה . כאשר צד אחד מנצח , הרי מן ההכרח שהצד השני מנוצח . קונפליקט המסתיים עם מנצחים מכאן ועם מנוצחים מכאן , לאמיתו של דבר לא הסתיים כלל . טבעם של מנוצחים לא לשתף פעולה , להרגיש עצמם מנוכרים , לחיות תוך התמרמרות מתמדת , להימנע מהשקעת אנרגיה בענייני המערכת שבה נוצחו . במקרים יותר קיצוניים הם יאטו תהליכים , יחבלו , ואף יחתרו - מתחת ומעל לפני השטח - לשינויים בכיוון ההפוך מזה שניצח . התיאור הזה מתאים לא רק לעמים שנוצחו במלחמה ; הוא רלבנטי ליחסי רוב מנצח ומיעוט מנוצח גם במערכת דמוקרטית לכאורה , אשר רוב ומיעוט ממשיכים לתפקד בה במשותף . גישת הרצף הדיכוטומי בעייתית אף היא . היא מביאה בעקבותיה אי שביעות רצון , תסכול ושחיקה . כמוה כגישת המטוטלת היא נובעת מחשיבה נוסח "או ... או . " דרך חשיבה זו , המטביעה חותמה על כל ...  אל הספר
ספרית פועלים