ציור מס, A הרחבת המבנה הקוגניטיבי של מרחב החיים (לפי קורט לוין‭*(‬