תיאוריית השדה.

תיאוריית המערכות הפתוחות לקוחה ממדעי הטבע ויושמה לארגונים . היום היא מהווה יסוד מוצק לתורות ניהול ארגוני . נפנה עתה לתיאוריה הוליסטית נוספת - היא תורת השדה - שמקורה בפסיכולוגיה החברתית . תיאוריית השדה . הביוגרפיה האישית של קורט לוין / Kurt Lewin ) אבי תורת השדה במדעי ההתנהגות / מייצגת בפועל את הנתיב לקראת יתר אינטגרציה בין הפרט לחברה . בראשית הקריירה של לוין , הוא היה שקוע כולו בפסיכולוגיה של הפרט וחקר סוגיות כגון למידה , תסכול , כוונות וכדומה . בשיא פעילותו , הוא התמקד בבעיות חברתיות , כגון דמוקרטיה לעומת סמכותיות , מעמדם של מיעוטים לאומיים - ובמיוחד המיעוט היהודי - וקונפליקטים חברתיים . התמורות הללו בפעולתו המדעית חלו בעקבות הגירתו מגרמניה הנאצית לארצות הברית , מזירה של דיכוי טוטליטרי אל זירה של חירות ודמוקרטיה . אין ספק שאירועים קריטיים אלה בחייו של לוין דרבנו אותו ליתר התעניינות בתהליכים החברתיים העוברים על האנושות . חקירת הפרט היתה בעיניו לבלתי רלבנטית לתהפוכות הגורל האנושי . הוא חיפש כלים להבנת קשרי הגומלין בין הפרט לחברה הסובבת . לקראת סוף ימיו , תרומתו הייחודית היתה בתחום הדינמ...  אל הספר
ספרית פועלים