ציור מס. 2 הישגים לימודיים - "פיזור נורמלי" לעומת "התערבות חינוכית‭*"‬