מחקר קליני - מהו?

בשאיפות , בהתכוונויות - ולא בציפייה להגשמתן המלאה . אפשר גם לשאול שאלה נגדית : "האם למידה הממוקדת בבחינות בכלל ובבחינת הבגרות בפרט - האם היא תרבה ידע והשכלה " ? אולם , כידוע , שיטות מסורתיות - גם אם אינן מוכיחות את עצמן - אינן מעוררות סימני שאלה , ואילו מחשבות חדשניות טעונות "הוכחה . " קיים אף קושי נוסף . ראשי מערכות החינוך התרגלו לראות במחקר את האורים וחומים של ביסוס השקפה חינוכית . לרוע המזל , לובשים רבים מהמחקרים במדעי החברה צורה של מחקר כמותי , סטאטיסטי - ובו התבססות כמעט בלעדית על חישובי ממוצעים , סטיות תקן ומתאמים . אי לכך התנאי הראשון לתכנון מחקר ולביצועו הוא הגדרה מדידה של המשתנים . כיצד , אם כן , יתייחס מדען חוקר במדעי ההתנהגות לתורה חינוכית , המעלה על נס את הייחודי שבאדם , את התהליך לעומת התוצר , את איכות הלמידה לעומת הכמות ? כל אלה מכבידים על הכימות : הם אינם מדידים . גם רגשות , ערכים , שאיפות וספקות אינם מדידים . כתוצאה , יצא לאסכולות ההומניסטיות שם של תורות '' בלתי מדעיות , " ובעולמנו - אין כמעט האשמה כבדה מזו . האמצעים במדע נהפכים אט אט למטרה . במדעי הטבע מחייב החיפוש אחר...  אל הספר
ספרית פועלים