פרק 4. תלות־גומלין - גישות הוליסטיות

פרק . 4 תלות גומלין - נישות הוליסטיות " אני מאמין שאין אירוע כלשהו , שאינו קשור לכל אירוע אחר ביקום . " י . ברתובסקי החינוך ההומניסטי מעלה על נס את ההתייחסות אל החניך כאל אדם שלם . גישה זו עומדת בניגוד לתפיסתו של בית הספר השמרני , המתייחס אל התלמידים כאל בעלי תפקיד ספציפי ומוגדר - רכישת הידע . מטרתו של בית הספר להקנות לתלמידיו את הידע , המיומנויות וההבנות הדרושים כדי לעבור בשלום את הבחינות למיניהן , שגולת הכותרת היא בחינת הבגרות . שיעור הצלחתם של התלמידים בבחינות הבגרות נחשב קנה מידה לטיבו של בית הספר . זה אמנם תיאור קיצוני וחד ?? מדי : במציאות - רבים בתי הספר המעודדים פעילות תלמידיהם בחברה הסובבת , ומורים לא מעטים מתייחסים אל תלמידיהם גם מעבר להיבט הלימודי קוגניטיבי , אולם ביסודו של דבר , חלוקת התפקידים חד משמעית : יש מנהל , יש מורים ויש תלמידים . תהליך הלמידה מכוון אל המטרה המוצהרת של המערכת כולה , היא הצלחה מרבית בבחינות הבגרות . החינוך ההומניסטי , לעומת זאת , מכיר בהבדלים המרובים בין תלמידים שונים ובמורכבות האיךסופית כמעט של כל תלמיד ותלמיד כאדם ייחודי עלי אדמות . ברוח זו מחשיבים ...  אל הספר
ספרית פועלים