פרק 2 המציאות - חינוך הומניסטי במבחן הביקורת

פרק 2 המציאות - חינוך הומניסטי במבחןהביק ורת " ואדם נקרא לבחור לו בין השניים : אם בריק או בכאב . ליטול אחריות זה ליטול באב , ואילו לחיות ללא אחריות , זה לחיות בריק . " ס . יזהר הפסיכולוגיה ההומניסטית - והחינוך ההומניסטי כענף פורה שלה - הולידו , כידוע , תומכים ומתנגדים ; חסידים ואויבים ; מיישמים מעולים ומיישמים כושלים . בסך הכול יכולה התנועה ההומניסטית לרשום לזכותה התקדמות עצומה . בתחום הפםיכותרפיה , השפעתה ניכרת ביותר . היא מקובלת היום כאחד הזרמים המרכזיים , אם לא באקדמיה הפסיכולוגית , אזי במעשה התרפויטי היומיומי . היא אף הולכת ומבקיעה חומות של אסכולות אחרות וחלק מרעיונותיה אט אט חודרים אליהן . רעיונות הומניסטיים מיושמים גם בעולם הניהול הארגוני . מנהלים רבים למדו ששימת דגש על יחסי אנוש תקינים בארגון , על מנהיגות משתפת , על שיפור איכות החיים של העובד - כל אלה תורמים לא רק להרגשתם הטובה של חברי הארגון , אלא גם ליעילותו במילוי משימותיו . עקרונות כאלה מיושמים בארגונים עסקיים , בבתי חרושת ואף במערכות צבאיות . בתחום החינוך , ההצלחות פחות מרשימות . רעיונות הומניסטיים חדרו אמנם למחשבת החינוך ,...  אל הספר
ספרית פועלים