ארתור קומבס - Arthur Combs

ראויה לשמה לכל חינוך . בהדגישו את טיב היחסים הבין אישיים המהווים את התשתית , הניח רוג'רס נדבך נוסף לבניין האסכולה של החינוך ההומניסטי . ארתור קומבס Arthur Combs - הבה נפנה עתה אל הוגה דעות נוסף , אחד ממעצבי החינוך ההומניסטי עד עצם היום הזה . ארתור קומבם פעיל הן בכתיבה , הן בהוראה והן כדוגמה אישית בהעמקת החינוך ההומניסטי , בהפצתו ובהכשרת דורות של מחנכים לאור עקרונותיו . - - קומבס שייך לאסכולה של הפסיכולוגיה התפיסתית ( פרספטיבית , ( הבנויה על העיקרון שתפיסתו האישית של המציאות היא המשפיעה על האדם - היא ולא המציאות כשלעצמה . עצם מנת המשכל הגבוהה של אדם , למשל , לא תהיה לה כל משמעות עבורו , כל עוד הוא "תופס את עצמו" כלא חכם . המאזניים המדויקים ביותר לא ישכנעו נערה שהיא איננה שמנה , כל עוד היא תופסת את עצמה כבעלת גוף שמן . גם המצ אות החיצונית - הן של העולם הדומם והן של העולם החברתי - יכולה להיתפס באופן שונה על ידי שני אנשים שונים . השפעה פסיכולוגית , על כל פנים , לא תהיה למציאות האובייקטיבית , אלא למציאות הסובייקטיבית , כפי שהיא נתפסת באופן אישי ייחודי על ידי כל פרט . התפיסה האישית היא הפריז...  אל הספר
ספרית פועלים