קרל רוג'רס - Carl Rogers

המודל של מידרג הצרכים , אשר מסלאו העניק לנו כתרומה רבת חשיבות להבנת האדם , רלבנטי במיוחד לשאלות חינוך . המודל עומד ביסוד ההשקפה החינוכית אודות קיומה של מוטיבציה פנימית אינטרינסית המניעה תלמידים , לעומת מודלים המכחישים זאת ומתבססים על ההכרח במוטיבציה חיצונית של שכר ועונש , של לחץ וכפייה . אין ספק שהשקפות אלה היו בגדר מהפכה בכלל ההגות האנושית . מםלאו כתב : "התחלתי לחשוב על הגישה ההומניסטית בפסיכולוגיה כעל מהפכה במלוא מובן המלה . זה המובן של המהפכות , שחוללו גליליאו , דרוין , פרויד ומרקם , כלומר דרכים חדשות של תפיסה ושל חשיבה , דימויים חדשים של אדם ושל חברה , קונצפציות חדשות של מוסר וערכים , כיוונים חדשים לתנועה ולהתקדמות " . אין לשכוח שדרכן של מהפכות להגיע לקיצוניות , שלרוב אינה משרתת עוד את יעדיהן המקוריים . אין מנוס , אם כן , מבחינה ביקורתית של רעיונותיו של מסלאו בפרט ושל הפסיכולוגיה ההומניסטית בכלל . לפרובלמטיקה זו אתייחס בהרחבה בשני הפרקים הבאים . ק רלרוג ' רם Carl Rogers - קרל רוג'רס הביא לחינוך את הלקחים שהוא למד במשך הקריירה המבורכת שלו כפסיכותרפיסט , כמפתח את שיטת ה"תרפיה הממוקדת...  אל הספר
ספרית פועלים