הפסיכולוגיה ההומניסטית - אברהם מסלאו Abraham Maslow

היא לפסיכולוגיה בהייביוריסטית ולתורת הלמידה על פי עיצוב התנהגות . השקפות אלה נולדו בחברה , אשר העריצה את הישגי המדע , אשר החלה סוגדת לשיטה המדעית האובייקטיבית פוזיטיביסטית , הטומנת בחובה את הסיכוי , כביכול לפתור את בעיות האנושות . יש בהן גם השתקפות למאבקים חברתיים סביב המוטיב חופש / שיעבוד , וסביב שאלת תקפותם של ערכים בחברה האנושית בכלל ובמדע בפרט . גם היום , למעשה , שולטת הגישה המעלה על נם את "האובייקטיביות" של המדע , כלומר את המדע כנטול ערכים . הלקח העיקרי שמורים למדו מהשיטה הזאת הוא הצורך בקביעת מטרות התנהגותיות ברורות ובתכנון הפעילויות בכיתה - מערך השיעור - העשויות להוביל למימוש אותן המטרות . הבהייביוריזם איננו מייחס חשיבות לתהליך , אלא רק לתוצאה המתבטאת בהתנהגות גלויה ומדידה . שני הכוחות השולטים בפסיכולוגיה - הפסיכואנליזה מזה והבהייביוריזם מזה - עוררו כמובן מכלול מגוון של תגובות . כל אסכולה וקהל החסידים שלה המזדהים עם ה'ירבי" שלהם , ואינם מוכנים לסטות כהוא זה מ"תורת משה מסיני ; " ומנגד , כל אסכולה וצבא המתנגדים שלה השוללים עקרונותיה מכול וכול . יוצא אפוא שלא תמיד מבחינים בשפע הפור...  אל הספר
ספרית פועלים