כהייביוריזם וחינוך

. 2 אישיותו של האדם הבוגר מעוצבת בראש וראשונה על ידי חוויות גיל הילדות . הרגישות ותשומת הלב לגיל הרך הן מאבני היסוד של כל השקפה חינוכית מודרנית . . 3 אין הילדות המוקדמת תקופה הרמונית . היא טעונה קונפליקטים נפשיים עמוקים , ערבוביה אמבץלנטית של אהבה ושנאה , של ביטויי מיניות ילדית ורגשי אשמה הכרוכים בהם . אשליית ה"אידיליה" של גיל הילדות פינתה מקום להבנה מפוכחת של הסערות המתחוללות בנפש הילד הרך . . 4 גיל הנעורים אף הוא תקופה סוערת . הדחף המיני - בצורתו הבוגרת המתעורר עתה במלוא עוצמתו , גורם למערבולת של רגשות , קונפליקטים והתנהגויות של אי עקביות , תוקפנות ומרדנות . יש לציין שהמחשבה הפסיכואנליטית לא קפאה על שמריה . קצר המצע מלתאר את שפע חידושיה ואת תרומתה לשדה החינוך מאז ימי פרויד ועד היום . התרומה הבולטת היא זו של אריקסון , ( Erikson ) אשר הרחיב את הפסיכואנליזה הקלאסית מהתמקדות בפרט כישות סגורה ובמאבקיו הפנימיים , אל ראיית היחיד בקונטקסט החברתי שלו . ' הוא הסיט את נקודת הכובד מהניתוח הפסיכו םקםואלי אל הניתוח הפםיכו םוציאלי . מקום מרכזי בהגותו של אריקסון מוקדש לגיל ההתבגרות . גיל זה נתפס ע...  אל הספר
ספרית פועלים