שלושה יסודות של תורות חינוכיות

החינוכי האישי שלי , וגם דברים שבאינטואיציה הספונטנית שלי . הספונטניות מביאה אותי לעתים לשגיאות ולעתים להצלחות ! יש בה הרבה אי ודאות , אולם היא המקור של אותה בלתי אמצעיות שבמיפגש החינוכי , אותה תפיסת כל רגע שבמגע הבין אישי כייחודי , כישות בפני עצמה , ואלה עושות את מלאכת החינוך לפעילות חיה , נושמת , יצירתית ומרתקת כל פעם מחדש . יש בה , בגישה הספונטנית , גם רגעי תסכול ואכזבה , כמו בחיים בכלל . אולם אינני מוכן לוותר על אף אחד משלושת היסודות שבהשקפת העולם החינוכית שלי - לא על הלמידה מהוגי דעות , לא על הלמידה מנסיוני האישי , ולא על האינטואיציה של הרגע . שלושה יסודות של תורות חינוכיות תורות חינוכיות לא נבראות יש מאין . אין הן צצות חדשות לבקרים כפטריות אחרי הגשם . תורה חינוכית , פילוסופיה חינוכית של אדם , מעוגנת במספר גורמי יםוד שבהשקפת עולמו אודות החיים בכלל . ראשית כול קיים הגורם החברתי . השקפה חינוכית אינה צומחת בחלל ריק . אין פלא , אפוא , שבארצות הברית ובברית המועצות , במרכזי מדע ותרבות של העולם המערבי העשיר , ובכפרים נידחים של העולם השלישי העני , בחברה תחרותית ובקיבוץ , הולכות ומתגבשות הש...  אל הספר
ספרית פועלים